NW JUDGE COUNTRY MASTER TRAINER NW INSTRUCTOR , Lukas , from Slovakia , Miloslavov

User profile

Lukas Novotny

Email: lukas.novotny@azetcool.com

Phone: -421903620260

Slovakia

ABOUT ME

Inštruktor Nordic Walking SNWA a ČMFNW. Člen Športového klubu Štrba.

Profesionálne som sa venoval behu na lyžiach a biatlonu. Dnes tieto skúsenoti využívam pri Nordic Walkingu ako inštruktor.

Spoločne s mojimi priateľmi a partiou dobrovoľníkov z ŠK Štrba organizujeme rôzne športové podujatia. Pre podporu regiónu, turizmu a Nordic Walkings sme sa rozhodli organizovať Nordic Walking Word Cup na Štrbskom Plese. 

Tašíme sa na všetkýh návštevníkov našeho kásneho kraja.

 

Instructor Nordic Walking SNWA and ČMFNW. Member of Štrba Sports Club.

I used to do cross-country skiing and biathlon professionally. Today, I apply this experience in Nordic Walking as an instructor.

Together with my colleagues and a group of volunteers from ŠK Štrba, we organize various sports events. To support the region, tourism and Nordic Walkings, we decided to organize the Nordic Walking Word Cup in Štrbské Pleso.

We look forward to all visitors to our region.